Polypropylenová střiž TREVON

KONTROLA A ZKOUŠKY

Jelikož naše firma chce splňovat všechna očekávání a požadavky našich zákazníků na odpovídající kvalitu, vyráběná vlákna musí procházet řadou kontrol a měření v naší laboratoři.

Vzorky jsou odebírány v pravidelných intervalech přímo na výstupu výrobní linky , při zahajování výroby určitého typu vláken probíhá kontrola a měření do ustálení parametrů. Stanovovány jsou především následující parametry.

parametr měřící metoda
titr (délková hmotnost) EN ISO 1973
pevnost EN ISO 5079
roztažnost EN ISO 5079
procento aviváže na vlákně interní zkuš. metoda PN - 001 - 96
zkadeření (počet obloučků) ČSN 800202
délka střihu ČSN 800201
srážlivost při 120° C (v případě typu PKH při 150° C) interní zkuš. metoda PN - 001 - 96

Stručný popis používaných měřících metod je uveden v naší podnikové normě PN - 001 - 96.

Naměřené hodnoty (protokoly s naměřenými parametry vždy dvaceti vláken) jsou okamžitě počítačově zaznamenávány a zálohovány a zkušební protokoly v písemné formě jsou potom součástí jednotlivých dodávek.